พนักงานดูแลผู้สูงอายุ/ดูแลผู้ป่วย

ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ และความเสื่อมถอยของสุขภาพ การรุมเร้าของโรคต่างๆ ความสามารถที่ลดลง รวมทั้งภาวะทางจิตใจ ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ จะเป็นเรื่องของความรู้สึกซึมเศร้า หดหู่จากการเสื่อมถอยทางกาย ความเหงา ความว้าเหว่ กลัวถูกทอดทิ้ง    ดังนั้นคนที่ต้องคอยดูแลผู้สูงอายุ จะต้องเข้าใจ และพยายามทำความเข้าใจ พร้อมกับเปิดโลกทัศน์ และคิดหาวิธีการที่จะดูแลให้ท่านมีความสุขที่สุด จริงๆแล้วไม่มีใครที่อยากจะเป็นภาระของลูกหลาน ซึ่งเป็นที่รักของท่านด้วย ถ้าท่านต้องการความช่วยเหลือก็แสดงว่าไม่ไหวจริงๆ ตอบแทน พระคุณท่าน โดยหาคนมาดูแล สามารถพูดคุยกับท่าน ดูแลท่านในด้านหาอาหาร ของใช้ ให้ท่านได้เรียกใช้ ยามที่คุณไม่อยู่ ก็ทำให้ท่านมีความสุขและไม่รู้สึกโดดเดี่ยว และรวมทั้งตัวคุณเองก็จะได้มีความสุข ไม่เป็นกังวลและทำให้เขารู้ว่าคุณใส่ใจ เป็นห่วงเป็นใยเขาเสมอ
_45192017_a9f5d318-6a4d-411e-97b3-004203d7b7f53      โปรโฮมแอนด์เมดเซอร์วิส    จัด ส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ และผู้ช่วยพยาบาลดูแลผู้ป่วย ให้การดูแลด้านกิจวัตรประจำวัน สุขอนามัย โภชนาการและกายภาพบำบัดเบื้องต้น และการออกกำลังกายที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ดูแลการจัดยาตามแพทย์สั่ง ซักชั่น ทำแผล และอื่นๆ ตามคำแนะนำ   ด้วยทีมงานคุณภาพ รับผิดชอบงาน 100% โปรโฮมแอนด์ เมดเซอร์วิสจึงให้ความสำคัญสูงสุดในด้านของคุณภาพในการให้บริการ พนักงานทุกคนจึงผ่านการคัดสรรภายใต้หลักเกณฑ์ของความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และการมีใจรักในการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจและความไว้วางใจแก่ลูกค้า
บริการทั้งประจำและไปกลับ ทั้งในและนอกสถานที่ ในราคาที่เป็นกันเอง สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่    สอบถามรายละเอียดได้ที่ Tel 02-730-5970 Mobile 096 286 3064 admin@maidinthai.com