แม่บ้าน

maid11

ลักษณะงานแม่บ้าน

  • รดน้ำต้นไม้ และอื่นๆตามลักษณะงานของแต่ละบ้าน
  • ลักษณะนิสัยของแม่บ้าน จะต้องเป็นคนที่สุภาพ อ่อนน้อม รักความสะอาด ขยัน อดทน รับฟังคำสั่งสอนตักเตือน และมีความกระตือรือร้น และที่สำคัญที่สุด ต้องเป็นคนที่มี ความซื่อสัตย์

อัตราค่าบริการ

เรามีบริการทั้งแบบประจำและไป-กลับ แบบรายวัน รายเดือน และรายปีค่าบริการเริ่มต้นที่ 5000 บาท
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 091818140admin@maidinthai.com